Obywatelski, niepolityczny protest przeciwko szkodzeniu bibliotekom

Protest poparli:

#413 Aleksandra Szelangiewicz 16.03.2017

#412 Jolanta Liniart 16.03.2017

#411 Jadwiga Chałupka 16.03.2017

#410 Monika Leszczyńska 16.03.2017

Plany Ministerstwa odnośnie funkcjonowania szkolnych bibliotek uważam za skandaliczne! Niniejszym wyrażam swój sprzeciw wobec nich i liczę na to, że Ministerstwo odstąpi od tych niedorzecznych pomysłów.

#409 Marta Chudzikiewicz-Kubies 16.03.2017

Pani Minister dlaczego od jakiegoś czasu próbuje się lekceważyć pracę nauczycieli bibliotekarzy? Umniejszać ich rolę, zdegradować. Nikt nie ma wątpliwości, ze obcięcie subwencji oświatowej oraz brak zapisu mówiącego o roli biblioteki szkolnej w podstawie programowej, spowoduje, że samorządy bardzo chętnie zlikwidują biblioteki szkolne, aby nie mnożyć dodatkowych kosztów. Pracuje 20 lat w bibliotece szkolnej, która mieści się w jednym pomieszczeniu z publiczną. Poczyniłam pewne obserwacje, które bardzo mnie niepokoją. Biblioteki publiczne są dobrze dofinasowane, posiadają dobry sprzęt i sporo funduszy na zakupy. Ja, mając więcej czytelników ,mam 4 razy mniej pieniędzy, stary sprzęt i masę pracy. Bibliotekarze szkolni cały czas muszą udowadniać, że pracują. Projekty, które realizujemy wymagają od nas szczegółowego rozliczenia się z tego co zrobiliśmy. Dlaczego biblioteki publiczne nie są rozliczane ze swojej pracy? Znam wielu nauczycieli bibliotekarzy, to bardzo aktywna grupa zawodowa dzięki której dzieci i młodzież chętniej sięgają po książki,. Proszę przyjrzeć się pracy Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, robimy wiele poświęcając swój prywatny czas, bo to nasza pasja. Bibliotekarze to nauczyciele z pasją!

#408 Aneta Bielaszka 16.03.2017

#407 Monika Wiatr 16.03.2017

Biblioteki szkolne są bardzo ważne. To tu dzieci i młodzież mają pierwszy i bardzo ważny kontakt z książką. Jeśli w szkolnej bibliotece nie doznają kontaktu z pisarzami i ich twórczością ( spotkania czytelnicze) , to jako dorośli nie będą czuli potrzeby kontaktu z takimi spotkaniami. Bibliotekarze szkolni starają się taki kontakt im zapewnić. Biblioteki się zmieniają należy je wspomagać a nie ograniczać. A rzucać biblioteki pod dyspozycję samorządów to błąd , który przyniesie ograniczenia i prawdopodobne zamykanie bibliotek szkolnych. Bo skoro Samorządowcy nie czytają, nie czytali i nie korzystali z bibliotek , to inni też nie muszą z nich korzystać. Taka dobra zmiana to zła zmiana. Gdzie te wielkie zapewnienia o wzroście czytelnictw, czytanie pary prezydenckiej w szkołach, priorytety w szkołach?????

#406 Róża Nitkowska 16.03.2017

Rola biblioteki szkolnej jest nieoceniona, zwłaszcza, że współczesny trend kulturowy skutecznie odciąga od literatury. Młody czytelnik już od rozpoczęcia edukacji powinien mieć zapewniony dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki, by umiejętnie wykorzystywać, przetwarzać i selekcjonować informacje, a przede wszystkim chcieć sięgać po księgozbiór i wartościowe strony informacyjne (w tym przypadku nieoceniona jest rola bibliotekarza). Wykształceni i świadomi obywatele są przyszłością Ojczyzny. Jestem spokojna, wiem, że Rząd przemyśli swoje działania i nie dopuści do pominięcia roli bibliotek szkolnych w edukacji młodego człowieka, a wręcz zadba o wspieranie bibliotek. Z wyrazami szacunku - nauczyciel bibliotekarz

#405 MAŁGORZATA MADEJ 16.03.2017

#404 Alina Macioszek 16.03.2017

#403 Jolanta Bożejewicz 16.03.2017

#402 Barbara Tomaszewska 16.03.2017

#401 Beata Wolna - Kudełko 16.03.2017

Oburza mnie usunięcie z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego zapisów o zadaniach bibliotek szkolnych oraz zapowiedź pominięcia w subwencji oświatowej środków na wynagrodzenia dla nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców świetlic, psychologów, logopedów. Jeżeli zapis o bibliotekach i ich roli w realizacji podstawy programowej nie zostanie przywrócony - logiczną konsekwencją będzie likwidacja bibliotek szkolnych jako zbędnych w procesie nauczania... Tymczasem udział w nauczaniu to tylko jeden aspekt pracy nauczycieli bibliotekarzy, na temat ról opiekuńczej i wychowawczej napisano już kilometry tekstów! Wszyscy "reformatorzy podstawy programowej" powinni wziąć udział na przykład w XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, które odbędzie się w dniu 31 marca 2017r. (piątek) w godz. 9.30 - 16.00 w auli Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach lub innych podobnych przedsięwzięciach w celu poznania choć skrawka bibliotekarskiej działalności!

#400 Marta Bazylewicz- Andruszko 16.03.2017

#399 Halina Ryś 16.03.2017

#398 Ewa Filar 16.03.2017

#397 Anna Radomska 16.03.2017

#396 Andrzej Sturgulewski 16.03.2017

Nawet nie warto tego komentować.

#395 Mariola Szyca 16.03.2017

#394 Katarzyna Bublewicz 16.03.2017

#393 Beata Lemczak 16.03.2017

Zostawienie nauczycieli bibliotekarzy w karcie nauczyciela z jednoczesnym wyłączeniem ich z płac wydaje się rozwiązaniem niezgodnym z prawem

#392 Arleta Garbień 16.03.2017

#391 Kamila Rawluk 16.03.2017

Bez biblioteki w szkole nie ma prawidłowego kształcenia. To ksiażki rozszerzają horyzonty myślowe a także służą bezpośrednia pomocą w nauce.

#390 Dorota Niewiadomska 16.03.2017

#389 Tomasz Osadowski 16.03.2017

Likwidacja szkolnych bibliotek poprzez zaniechanie finansowania ich kosztów odbierze uczniom szanse na prawidłowy rozwój intelektualny, zwłaszcza młodzieży spoza większych miast.

#388 Joanna Poll 16.03.2017

#387 Janusz Misztal 16.03.2017

#386 Magdalena Bienias 16.03.2017

#385 Małgorzata Misztal 16.03.2017

#384 Żaneta Jaśkowiak 16.03.2017

#383 Aleksandra Zarychta 16.03.2017

Ograniczenie dostępu do książki przez likwidację bibliotek szkolnych pogorszy poziom czytelnictwa. Kształtujemy młodego człowieka na to nie może zabraknąć pieniędzy.

#382 Jolanta Zielińska 16.03.2017

#381 Zofia Kowalska 16.03.2017

#380 Paulina Koowara 16.03.2017

#379 Wioletta Sadowska 16.03.2017

#378 Monika Buchowska 16.03.2017

#377 Dorota Mieszkowska 16.03.2017

#376 Beata Wolna 16.03.2017

#375 Barbara Dubiel 16.03.2017

#374 Mirosława Bogacz 16.03.2017

Szanowni Państwo, czy ktoś to na pewno dobrze skalkulował? Czyli już nie będzie potrzebna codzienna, kilkugodzinna opieka nauczyciela bibliotekarza dla uczniów nieuczęszczających na religię? Będzie dla nich etyka? Dyrektor zapłaci za opiekę innemu nauczycielowi? Czyli zapewnienie zajęcia uczniom na kilkudziesięciu zastępstwach na semestr - w ramach pracy biblioteki - to już nie ostatnia deska ratunku dla szkoły? Czyli już nie będzie potrzebna opieka na targach edukacyjnych, podczas wycieczek i wyjść do muzeów? A dyżury na maturach? Już nie w ramach pracy nauczyciela bibliotekarza, tylko się komuś za to zapłaci? O eTwinning i Erazmus nie pytam, bo czy za rok będziemy jeszcze współpracować w strukturach unijnych? I dyrektorom szkół naprawdę się to opłaca?

#373 Beata Dudziak-Tomaszek 16.03.2017

#372 Lidia Franczak 16.03.2017

Biblioteka szkolna, w której pracuję może służyć za przykład nowocześnie wyposażonego i świetnie funkcjonującego centrum informacyjnego i kulturalnego szkoły, spełniającego oczekiwania czytelnika XXI wieku. Prócz tego, że jestem bibliotekarzem , jestem również pełnoprawnym nauczycielem i opiekunem samorządu uczniowskiego. Likwidacja biblioteki lub zmiana jej statusu wpłynie bardzo niekorzystnie na postrzeganie roli czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, Nauczyciele-bibliotekarze są nieodzowni w szkole. Nie zabierajcie miejsc pracy i nie degradujcie nas materialnie (przez lata wypracowywaliśmy sobie, nie szczędząc sił, jak wszyscy nauczyciele swoja pozycję).

#371 Anita Strzelińska 16.03.2017

#370 Lucyna Katana 16.03.2017

#369 Anna Frątczak 16.03.2017

#368 Małgorzata Stefańska 16.03.2017

#367 Monika Ślanda 16.03.2017

#366 Joanna Siedlikowska 16.03.2017

#365 Katarzyna Staniek 16.03.2017

#364 Joanna Kopeć 16.03.2017