Obywatelski, niepolityczny protest przeciwko szkodzeniu bibliotekom

Protest poparli:

#113 Ewa Dąbrowska 15.03.2017

#112 Monika Ilnicka 15.03.2017

#111 Klara Stępniewska 15.03.2017

Bardzo proszę nie likwidowac bibliotek. Chcialabym, zeby moje dzieci w przyszlosci chodzily do szkol z bibliotekami i mogly czytac przerozne ksiazki. Sama pamietam jak uwielbialam przebywac na przerwach w bibliotece szukajac coraz to nowych ksiazek :) nie chcialabym zeby to ominelo moje dzieci.

#110 Magdalena Majda 15.03.2017

#109 Zbigniew Dmitroca 15.03.2017

#108 Ewa Siwiec 15.03.2017

- biblioteki w szkole to miejsce , gdzie uczeń i nie tylko uczeń może wypożyczyć nowości wydawnicze , książki są drogie i nie każdego stać na ich zakup - nauczyciele bibliotekarze zachęcają do rozwoju kulturalnego , propagują czytelnictwo - uczniowie mają miejsce gdzie mogą się pouczyć , skorzystać z komputerów , drukarki , ksero, w szkołach ponad gimnazjalnych nie ma świetlicy , a więc często biblioteki pełnią taką rolę

#107 Aleksandra Cichacka 15.03.2017

#106 Anna Gwiazda 15.03.2017

prosze nie niszczyc polskich bibliotek szkolnych ani etatu nauczycieli-bibliotekarzy w wolnej,polskiej szkole

#105 Katarzyna R. 15.03.2017

#104 Krystyna Wyrębek 15.03.2017

#103 Edyta Ręczkowska 15.03.2017

#102 Barbara Miller 15.03.2017

Likwidacja bibliotek szkolnych pogłębi zanik czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. To najbliższe dziecku środowisko szkolne, w którym przebywa ono przez większość dnia, kształtuje późniejszego czytelnika. Przez ostatnie lata biblioteki szkolne zostały w znacznym stopniu dofinansowane, także przez pieniądze unijne, to wszystko zostanie zmarnowane.

#101 Aneta Bielińska 15.03.2017

#100 Magdalena Warnik 15.03.2017

#99 Izabela Gwiazda 15.03.2017

Proszę powiedzieć jakie środki Pani wyłoży na przekwalifikowanie zwalnianych bibliotekarzy, skoro chce nas MEN usunąć z grona Pedagog., bo z podstawy programowej już nas usunięto. Jak zostaną zrekompensowane środki wydane na doskonalenie pedagogiczne skoro już mamy nie być nauczycielkami to po co zostały wydane. Na dodatek zniknie grupa Ludzi biorąca bezpłatnie udział w komisjach maturalnych i jako opiekunowie MCI; A biblioteka zaniknie& jako centrum informatyczne, xero i dodatkowa świetlica. My tam już nie zasiądziemy i nie popilnujemy uczniów. Tego nie wolno nienauczycielom. Jesteśmy darmową siłą na egzaminach i licznych niepłatnych zastępstwach -ciekawe z jakich środków Pani zapłaci nadgodziny innym nauczycielom. Kto uiści koszty płatnych zastępstw, skoro państwo miało oszczędzać? Ekspert z NSA stwierdza po pierwsze, że zatrudniony w szkole nauczyciel bibliotekarz podlega nadzorowi pedagogicznemu sprawowanemu przez dyrektora szkoły, co umożliwia ocenę realizacji w bibliotece szkolnej programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej (a więc realizację celów statutowych szkoły). Zatem NSA wyraźnie podkreśla konieczność powiązania stanowiska bibliotekarza w bibliotece szkolnej ze statusem nauczycielskim, umożliwiającym sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Taki nadzór jest oczywiście niemożliwy w odniesieniu do bibliotekarzy nie będących nauczycielami. Powstaje więc wątpliwość, czy Pani bierze pod rozwagę to, że zmiana statusu nauczycieli bibliotek szkolnych odbije się na realizacji zadań statutowych szkoły, a więc uderzy bezpośrednio w uczniów. Chodzi o zapisy: a)"Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawach finansowania oświaty zgłosił między innymi propozycję zabezpieczenia w subwencji oświatowej środków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania, z wyłączeniem nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli świetlic i bibliotek. Propozycja ta spotkała się z jednoznaczną, krytyczną reakcją ZNP. Jak zaznaczył przedstawiciel Związku propozycja ta jest sprzeczna z zapowiedziami minister edukacji Anny Zalewskiej dotyczącymi uporządkowania spraw nauczycieli specjalistów." b)Minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Z podstawy programowej zniknęła niestety preambuła mówiąca m.in., że realizację celów kształcenia „powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji”. Powyższy zapis w dotychczasowej podstawie programowej był bardzo istotny z punktu widzenia statusu biblioteki szkolnej.;, Do tego momentu cieszyłam sie ogromnie zawsze głosując na PIS . Z przykrością stwierdzam,że jest niczym za PO likwidacja Bibliotek, bo w szkole bez Nauczycieli bibliotekarzy nie mogą istnieć.Tyle lat czekaliśmy na tę wygraną, a tak nas poniżono.STOP likwidacji bibliotek niczym okupant Izabela Gwiazda

#98 Grażyna Bil 15.03.2017

#97 Małgorzata Bielicka 15.03.2017

Rodzice i dzieci, zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie zamknięto szkoły, a dzieci są dowożone do odległych szkół autokarami, bardzo cenią pracę bibliotek szkolnych i bibliotekarzy. Zwłaszcza teraz, kiedy są w nich nowe, cudne książki z programów Książki naszych marzeń i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. To miejsce, które dzieci chętnie odwiedzają i jest ono sercem kulturalnego życia szkoły. Nie zabierajcie go dzieciom. Przywróćcie odpowiedni status nauczycielom bibliotekarzom, którzy tak ważną rolę pełnią w szkole. Sprawiają, że dzieci mają swój przyjazny kąt, a czytelnictwo zaczęło rozkwitać.

#96 Jadwiga Kuryło 15.03.2017

#95 Ryszard Buzek 15.03.2017

#94 Barbara Michniak 15.03.2017

Jestem zaniepokojona, że z preambuły nowej podstawy programowej zniknęły sformułowania wskazujące na rolę szkolnych bibliotek w procesie kształcenia. http://www.bibliotekawszkole.pl/news.php?id=599

#93 Anna Piróg 15.03.2017

Nie wyobrażam sobie szkoły, szczególnie podstawowej, bez biblioteki i pracującego w nim nauczyciela. Przecież wiadomo, że jak pieniądze nie pójdą z budżetu państwa na ich pensje, to znikną ze szkół, a cały ten społeczny dorobek pójdzie na marne, a dzieci i młodzież zupełnie przestaną czytać!

#92 Krzysztof Pietruszewski 15.03.2017

#91 Joanna Karls-Krzyżanowska 15.03.2017

Biblioteki to ważne miejsca w życiu szkoły, rozwoju intelektualnego i kulturalnego dzieci i młodzieży, ogrom pracy wspaniałych bibliotekarzy! Oszczędzanie na bibliotekach to skandal!

#90 Jerzy Kochanowski 15.03.2017

#89 Bogusława Fredyk 15.03.2017

Jestem nauczycielem bibliotekarzem z 15 letnim stażem pracy w bibliotece szkolnej. Ukończyłam studia bibliotekoznawcze, przeszłam ścieżkę awansu od stażysty do dyplomowanego (z czym wiązały się oczywiście wymagania stawiane nauczycielom wstępującym na ścieżkę awansu zawodowego). Teraz Państwo jednym podpisem chcą przekreślić cały trud i dorobek zawodowy nauczycieli tzw. nietablicowych? Dlaczego znowu odbiera się nam prawa nabyte? Proszę postawić się w naszej sytuacji.

#88 Anna Wichrzycka 15.03.2017

#87 longina kryślewicz 15.03.2017

#86 Aneta Ostaszewska 15.03.2017

#85 Justyna Błaszczak 15.03.2017

#84 Izabela Pietrzak 15.03.2017

Pani Minister, niepokoją mnie informacje, które docierają do mnie w ostatnim czasie. Nie wiem co mnie czeka w przyszłym roku. Pracuję w oświacie 34 lata. Część w edukacji wczesnoszkolnej , a obecnie jako nauczyciel bibliotekarz. Po raz pierwszy jednak boję się czy będę mieć pracę, kto będzie za nią płacił, czy będę nauczycielem ( jestem nauczyciele dyplomowanym), czy zostanę wyrzucona z Karty. Pani Minister chcę spokoju.

#83 Iwona Kruczek 15.03.2017

#82 Alicja Kosiek 15.03.2017

#81 Sandra Dalibor 15.03.2017

Jestem tegoroczna maturzyska,biblioteka w szkole jest szalenie potrzebna. Nie wyobrazam sobie zdania matury z jezyka polskiego bez dokształcania sie w bibliotece. Panie bibliotekarki sa zazwyczaj przemile i bardzo pomocne,kochaja to co robia. Nie zabierajcie nam tych miejsc i tych pan!!!

#80 Ewa Dybowska 15.03.2017

#79 Dorotą Sakowska 15.03.2017

#78 Natalia Chruścicka 15.03.2017

#77 Wojciech Fijałkowski 15.03.2017

#76 Elżbieta Rugor 15.03.2017

Reforma oświaty miała wprowadzić korzystne zmiany zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Tymczasem okazuje się, że wprowadzi totalny zamęt. Już teraz nauczyciele boją się o pracę, a rodzice o jakość edukacji dzieci. Likwidacja bibliotek jest chorym pomysłem. Bibliotekarze dwoją się i troją, żeby przyciągnąć dzieci do bibliotek, zachęcić do czytania, do korzystania z różnych źródeł informacji. Powstało tyle wspaniałych programów czytelniczych, jak Książki naszych marzeń, czy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Nie należy tego zmieniać, nie należy psuć tego co dobre. Nie można pozbawiać ludzi pracy.

#75 Elżbieta Badura 15.03.2017

#74 Katarzyna Obczyńska- Wojenka 15.03.2017

#73 Małgorzata Demidowska 15.03.2017

#72 Zbigniew Mirosławski 15.03.2017

#71 Iwona Basak 15.03.2017

Czy po blisko 40 latach pracy i poświęceniu setek godzin swojego prywatnego czasu na zajęcia z uczniami promujące czytelnictwo mam stać się pracownikiem magazynowym wydającym towar (książki) bez prawa pracy pedagogicznej z młodzieżą?

#70 Ewa Tyczyńska 15.03.2017

#69 Katarzyna Witkowska 15.03.2017

#68 Agnieszka Lipka 15.03.2017

Biblioteki są bardzo potrzebne,nie kazdego stac zeby kupowac ksiazki.

#67 Maria Serafin 15.03.2017

#66 Marzena Minkowska 15.03.2017

#65 Anita Sokulska 15.03.2017

Dzięki NPRCz, a także nieustannemu promowaniu czytelnictwa i książki biblioteka szkoły, w której pracuję stała się miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez młodzież, piękna i zadbana czytelnia jest reprezentacyjnym miejscem w szkole, a także ulubionym miejscem spędzania czasu, spotkań. Biblkoteka szkolna jest często jedyną, do jakiej mają dostęp nasi uczniowie (50 % uczniów dojeżdża z terenu, z miejscowości, w któych nie ma bibliotek publicznych, lub są czynne krótko, nie zawsze dobrze wyposażone).

#64 Irena Omachel 15.03.2017