Obywatelski, niepolityczny protest przeciwko szkodzeniu bibliotekom

Protest poparli:

#4065 Krystyna Bednarek 10.04.2017

#4064 Anna Górska 10.04.2017

#4063 NIkola Stanisłwaska 10.04.2017

popieram protest

#4062 ANNA GRUCHOT 10.04.2017

#4061 Marlena Stokłosa 09.04.2017

#4060 Alina Żygadło 09.04.2017

#4059 Beata Nowaczyk 09.04.2017

#4058 Aldona Chilińska 09.04.2017

#4057 Krystyna Trojnar 09.04.2017

Bez dobrej biblioteki nie ma dobrej szkoły.

#4056 Natalia Gut 09.04.2017

#4055 Krzysztof Panasik 08.04.2017

To zawsze był azyl, miejsce wręcz święte! Biblioteki mego (coraz bardziej odległego) dzieciństwa prowadziły damy potrafiące doradzić w najbardziej kłopotliwej sytuacji. Likwidacja ich, to barbaryzacja naszej znów skomplikowanej rzeczywistości!

#4054 Anna Szreiber 08.04.2017

W mojej szkole biblioteka jest bardzo potrzebna. Odbywają się w niej konkursy plastyczne, międzyszkolne - plastyczno - literackie, wystawy promujące twórczość uczniów. Współpracuję z lokalnym środowiskiem, bibliotekarzami z innych szkół itd. Codziennie są wypożyczane lektury szkolne i literatura dla młodzieży. Uczniowie uczestniczą w zajęciach Koła Miłośników Sztuki i Tradycji Regionu Tuchola. Obecnie w moich zajęciach uczestniczy 43 uczniów. Biblioteka to całe moje życie... Bardzo proszę aby pozostawić biblioteki szkole w Karcie Nauczyciela. Z poważaniem Anna Szreiber

#4053 Urszula Kordowska 08.04.2017

#4052 Katarzyna Kroczak 08.04.2017

#4051 Sylwia Kiedrowska 08.04.2017

Jestem polonistką i nauczycielem bibliotekarzem. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania szkoły bez biblioteki. Tylko ci, którzy na co dzień pracują w szkole wiedzą, jak ogromną rolę odgrywa to miejsce w edukacji czytelniczej. Centralizacja czy likwidacja bibliotek szkolnych doprowadzi do tego, że doczekamy się pokolenia analfabetów, niemyślących i pozbawionych wyobraźni, kreatywności i zainteresowań. Szkoda byłoby marnować potencjał tkwiący w naszych dzieciach. Pracowałam już w kilku szkołach i wnioski z obserwacji są jednakowe - uczniowie, niezależnie od wieku, lgną do biblioteki, chętnie uczestniczą w akcjach czytelniczych, poszukują wzorców i inspiracji w lekturze. Bliski kontakt z biblioteką rozwija na wielu płaszczyznach - poszerza horyzonty, uspołecznia, dowartościowuje. W czasach, gdy tak wiele mówi się o negatywnym działaniu gier komputerowych czy internetu, przyzwolenie na likwidację bibliotek jest zaprzeczeniem wszelkim wartościom, które współcześnie powinny być promowane.

#4050 Beata Galas-Sapała 07.04.2017

Szkoła bez biblioteki to jak człowiek bez duszy.

#4049 Elżbieta Bernacka 07.04.2017

#4048 Kamila Skowrońska 07.04.2017

#4047 Wojciech Kaczor 07.04.2017

#4046 Barbara Kowalska 07.04.2017

#4045 Andrzej Nowak 07.04.2017

#4044 Barbara Chludzińska 07.04.2017

#4043 Beata Grześkowiak 07.04.2017

Pracuję w dużej gminnej szkole 34 lat , jako bibliotekarz 20 lat. Cały ten czas promuję czytelnictwo w różny sposób nie wyobrażam sobie co może się stać kiedy znikną szkolne biblioteki. Będziemy państwem analfabetów.

#4042 Aleksandra Knasiak 07.04.2017

#4041 Michalina Śniosek 07.04.2017

#4040 Monika Kałuża 07.04.2017

#4039 Marta Formas 07.04.2017

Pracuję jako nauczyciel bibliotekarz w szkolnej bibliotece w szkole wiejskiej. Nie wyobrażam sobie kształcenia dzieci bez pełnego dostępu do biblioteki i jej zbiorów. Dzieci na wsi bardzo lubią czytać książki, uczestniczą we wszystkich konkursach proponowanych przez bibliotekę, chętnie biorą udział w akcjach promujących czytanie. Ograniczenie dostępności do biblioteki szkolnej, wyrzucenie jej z podstawy programowej jak również odcięcie od środków finansowania ministerialnego doprowadzi do pogorszenia stanu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, ponieważ nauczyciel na lekcjach nie będzie miał czasu na , jak to zapewnia ministerstwo, czytanie dzieciom. Doprowadzi to też do tego, że wielu nauczycieli bibliotekarzy, dla których praca w bibliotece to niejednokrotnie pasja, będą rezygnować z pracy, a biblioteki po prostu zamykane.

#4038 Nina Szczęch 07.04.2017

#4037 Agnieszka Połamany 07.04.2017

#4036 Kamilla Dulkowska 07.04.2017

Wielką rolę książki i czytania dostrzega w życiu młodych ludzi także pani Agata Duda, która jest nauczycielem i doskonale zdaje sobie sprawę jak ważne są to elementy w kształceniu dzieci i młodzieży, w rozwijaniu ich zainteresowań i zachęcaniu do samokształcenia. Uważam, że nie możemy odbierać uczniom takiej szansy, szansy na lepsze jutro, "bogatsze" i bardziej wartościowe życie!!!

#4035 Urszula Brych 07.04.2017

#4034 Szymon Turkiewicz 07.04.2017

ix

#4033 Małgorzata Chrobot 07.04.2017

#4032 Krzysztof Kulpiński 07.04.2017

#4031 Lech Jagiełka 07.04.2017

#4030 Renata Kosiczko 07.04.2017

"jednemu nauczycielowi zabrać, a dać drugiemu"- chore

#4029 Krystyna Szyszka 06.04.2017

#4028 Krystyna Sęk 06.04.2017

Nie wyobrażam sobie szkoły bez dobrze funkcjonującej biblioteki.Kto, jak nie nauczyciel bibliotekarz rozwija czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży organizując różnego rodzaju konkursy,zachęcajac je do poznawania ojczyzny i świata.Czytanie wpływa na wszechstronny rozwój intelektualny dziecka.Nie zgadzam się na likwidację bibliotek szkolnych w miastach ani na wsiach Nauczyciele bibliotekarze również posiadają przygotowanie pedagogiczne i nie zgadzam się z wyłączeniem ich ze statusu nauczycieli

#4027 Alicja Koniewicz 06.04.2017

#4026 Dorota Szyszka 06.04.2017

#4025 Hanna Janiszewska 06.04.2017

#4024 justyna kossowska 06.04.2017

#4023 Jan Wasilewski 06.04.2017

#4022 Justyna Muraszewska 06.04.2017

#4021 Beata Szmigiel 06.04.2017

#4020 Nadia Fattoum 06.04.2017

utrudnienie wypożyczania i książek i rozwijania zainteresowań i pasji

#4019 Alina Khomenkova 06.04.2017

Brak możliwości szybkiego wypożyczenia książki

#4018 Antoni Kaczorowski 06.04.2017

bo tak

#4017 Diana Khomenkova 06.04.2017

#4016 Antonina Kuźmińska 06.04.2017